Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!

fællesheden i Albertslund: Vision for et grønt fællesskab

Albertslund er et sted med en særlig kvalitet i form af mange tæt-lave bebyggelser, tradition for fokus på fællesskaber og fællesarealer baseret på byens vision om en grøn by med fællesskabet i centrum. fælleshedens vision er at bygge videre på dette fundament og skabe rammerne for et seniorliv, hvor beboerne mødes i et aktivt fællesskab med værdi for hinanden på tværs af sociale skel, alder og baggrunde. Hos fællesheden i Roholmparken bliver man ikke kun lejer, men fællesboer i en bebyggelse kendetegnet af et gennemtænkt koncept med vægt på Albertslunds grundessens: det mangfoldige fællesskab, sjæl, kultur og ikke mindst den grønne by med natur og udeliv som integreret del af hverdagen. Den planmæssige og arkitektoniske opgave er derfor at skabe attraktive boliger med gode rumlige, sociale og landskabelige kvaliteter med udgangspunkt i disse særlige kvaliteter i Albertslund. Hertil nyder fælleshedens koncept for seniorbofællesskabet i Roholmparken godt af et omfattende analysearbejde, udført af antropolog Max Pedersen for fællesheden, og hvis feltobservationer og anerkendte forskning inden for seniorbofællesskab danner grundlag for anbefalinger, som er inkorporeret i både fælleshedens overordnede koncept og arkitektoniske løsninger.

Senioregnede boliger og seniorbofællesskaber

fællesheden i Roholmparken er et koncept for seniorbofællesskab, hvor fællesheden på Stensmosegrunden og Hjørnegrunden er et koncept for senioregnede boliger. Disse to koncepter har mange lighedspunkter: Man er fællesboere i begge koncepter og deler seniorlivet i et inkluderende fællesskab understøttet af fælleshedens overordnede koncept. I fællesheden seniorbofællesskab er man også sammen om en fælles interesse.

Det grønne

I fælleshedens seniorbofællesskab i Roholmparken vil denne delte interesse blandt fællesboerne være funderet i ‘det grønne’ inspireret af beliggenheden omsluttet af Roholmparken og ikke mindst Albertslunds tradition for grønt fællesskab og grønne korridorer. Som fællesboer i Roholmparken vil man derfor altid have mulighed for varierede oplevelser gennem udformningen af fælleshedens haverums, men også få jord under neglene, når grønt skal sås og høste, bede og haver plejes og vedligeholdes mv. Det grønne i Roholmparken skal både synes, mærkes, duftes og ikke mindst indtages. fællesheden i Roholmparken bliver derfor også centreret omkring spiselige afgrøder, hvor ideerne fra urban farming bliver videreført i konceptet, således at der bliver mulighed for at dyrke egne grøntsager, bær og frugter til glæde og gavn for fællesboerne selv - men som også giver mulighed for at inddrage det omkringliggende bymiljø ved afholdelse af høstmarkeder, invitere børn og unge indenfor til temadage om dyrkning, afholde middage med smagning af de fremelskede produkter og indgå i samspil med resten af Albertslunds grønne identitet. fælleshedens senioregnede boliger på Stensmosegrunden og Hjørnegrunden vil også nyde godt af Albertslunds grønne identitet og vil samtidig være en integreret del af lokalområderne. Stensmosegrunden i Randager med ensartede bebyggelse og stærkt lokalt fællesskab og Hjørnegrunden som en naturlig forlængelse af et særpræget landsbymiljø. Begge steder bliver der mulighed for at indgå i fællesskaber i både bebyggelserne og i området. Vores koncept og arkitektur understøtter dette.

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover