Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
  • Text Hover

“Meningen er, at Propreco udvikler et projekt, der kan anvendes på de tre grunde, og som efterfølgende kan rulles ud over hele landet, hvor der er behov for senioregnede ejerboliger,”

  • Text Hover

”Det vil være Albertslunds bedste mulighed for at få opført senioregnede boliger, som kan få folk til at flytte fra deres villaer og dermed give plads til nye borgere.”

  • Text Hover

'fælleshedens vision er nyudviklet på baggrund af et åbenlyst, nationalt behov - og derfor har fællesheden en særlig interesse i at samarbejde med en fremadtænkende kommune som Albertslund, der vil være et laboratorie for udtænkning af fremtidens kommunale tilbud. Det vil sige gode, betalelige boliger for seniorer.'

  • Text Hover

'fællesheden inviterer til informationsmøde om udviklingen af senioregnede boliger til Albertslunderne.'

  • Text Hover

'Kommunalbestyrelsens flertal har vedtaget, at det er fællesheden, der skal stå for udvikling af senioregnede boliger tre steder i Albertslund. Projekterne skal være en slags pilotprojekter. Albertslund står først for, og derefter kan projekterne bredes ud til andre kommuner i landet, hvor behovet er til stede.'

  • Text Hover

'Der er vist ingen tvivl om, at interessen for at få seniorboliger i Albertslund er stor. I hvert fald var den ene hal på stadion fyldt, da 250 borgere havde fundet vej til informationsmøde om de kommende projekter.'

  • Text Hover

'21,5 mio. kr. betalt: fællesheden klar til at bygge seniorboliger på Hjørne- og Stensmosegrunden'